Advertentie plaatsen

Snuffelhoek.nl - Privacy Policy

Donderdag 24 mei 2018

Snuffelhoek.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Snuffelhoek.NL, gevestigd in Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via privacy@snuffelhoek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snuffelhoek.NL verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
- Naam (Contactpersoon)

- Adresgegevens (Alleen postcode en woonplaats zijn verplicht)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Automatisch. Niet gekoppeld aan de hiervoor genoemde:
- IP-adres (door Google Analytics om uw globale locatie te bepalen)

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (door Analytics om de indeling zo optimaal mogelijk te houden)

- Internetbrowser en apparaat type (door Analytics om de content instellingen aan te passen aan uw apparaat)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@snuffelhoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snuffelhoek.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Snuffelhoek.NL analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Dit hebben wij uitbesteed aan Google Analytics

Geautomatiseerde besluitvorming

Snuffelhoek.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snuffelhoek.NL) tussen zit.
Snuffelhoek.NL gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics levert ons alleen cijfers m.b.t. het aantal bezoekers, de regio waar ze vandaan komen,
de tijdsduur van een bezoek, met welk systeem, browser en serviceprovider snuffelhoek.nl wordt bezocht en of het IP-adres al eerder op snuffelhoek.nl is geweest.
Deze gegevens zijn/worden NIET gekoppeld aan een gebruiker en kunnen dus ook niet aan u “gekoppeld” worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Snuffelhoek.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Zodra u uw account bij Snuffelhoek.NL zelf opzegt, beëindigd of stop zet, of als u ons vraagt uw account op te heffen, zijn uw gegevens per direct uit ons systeem gewist en niet meer terug te halen.
U kunt dus zelf alle ingevoerde gegevens wissen door in uw account alle gegevens weg te halen en vervolgens op “Opslaan” te drukken.
LET OP! Ook al uw advertenties, biedingen, reacties en eventuele vermelding in het bedrijvenregister zullen gewist worden. Wij kunnen dit niet ongedaan maken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Snuffelhoek.NL verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Snuffelhoek.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@snuffelhoek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Snuffelhoek.NL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Snuffelhoek.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snuffelhoek.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@snuffelhoek.nl

Ook wij gebruiken cookies

Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteer je alle cookies (en vergelijkbare technieken) op onze website. Meer informatie.

Akkoord