Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Snuffelhoek.nl is een handelsnaam van Lexed Services V.O.F. KvK: 54979005 (Hierna "Lexed"). Op de inhoud en het gebruik van Snuffelhoek.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Snuffelhoek.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Lexed behoudt zich het recht voor Snuffelhoek.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Snuffelhoek.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Snuffelhoek.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Lexed, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Lexed zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Snuffelhoek.nl, mag niets van Snuffelhoek.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lexed.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Snuffelhoek.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Lexed spant zich in om de informatie op Snuffelhoek.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Lexed sluit iedere aansprakelijkheid voor op Snuffelhoek.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Snuffelhoek.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Lexed sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Snuffelhoek.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Lexed spant zich in om Snuffelhoek.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Snuffelhoek.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Snuffelhoek.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Lexed. Lexed biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Lexed worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Snuffelhoek.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Snuffelhoek.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Snuffelhoek.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Ook wij gebruiken cookies

Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteer je alle cookies (en vergelijkbare technieken) op onze website. Meer informatie.

Akkoord